Polityka Jakości i Bezpieczeństwa Żywnościowego

 

Najważniejszym celem Supravis Group S.A. jest produkcja i sprzedaż opakowań dla przemysłu spożywczego spełniających wymagania i oczekiwania Klientów oraz budowanie znaczącej pozycji w branży opakowaniowej.

 

Świadomi znaczenia wpływu opakowań na bezpieczeństwo żywności działamy w sposób zmierzający do zagwarantowania bezpieczeństwa wyrobów produkowanych przez naszą firmę. Za skuteczną realizację celów niniejszej Polityki odpowiedzialność spoczywa na każdym pracowniku, niezależnie od zajmowanego stanowiska.


Cele te realizujemy poprzez:
 

 • produkcję wyrobów wysokiej jakości, spełniających najwyższe standardy bezpieczeństwa oraz wymagania prawne,
 • przyjmowanie przez wszystkich pracowników Spółki odpowiedzialności za jakość oraz bezpieczeństwo zdrowotne produkowanych wyrobów
 • identyfikację i zaspokajanie potrzeb klientów, poszerzanie wachlarza produktów, serwis,
 • rozumienie wagi zadowolenia klientów,
 • wdrażanie oraz rozwój nowoczesnych technik i technologii produkcji,
 • zaangażowanie najwyższego Kierownictwa i zapewnienie środków na realizację przyjętych celów i rozwój,
 • zapewnienie efektywnej komunikacji wewnętrznej i na zewnątrz,
 • bieżące monitorowanie i ocenę dostawców surowców, usług serwisowych i transportowych oraz podwykonawców,
 • ciągłe doskonalenie wszystkich procesów w zgodzie z wdrożonymi standardami ISO 9001, ISO 22000 oraz BRC IoP
 • doskonalenie podejścia systemowego ukierunkowanego na zapobieganie powstawania błędów,
 • edukację oraz podnoszenie kwalifikacji pracowników poprzez prowadzenie planowych szkoleń oraz ocenę skuteczności tych szkoleń ,
 • tworzenie zespołu wysoko wykwalifikowanych pracowników, świadomych wizji Spółki.
 • wspieranie inicjatywy pracowników w obszarze doskonalenia jakości wyrobów, redukcji kosztów produkcji oraz podnoszenia standardu bezpieczeństwa pracy.


Ważnym elementem osiągania założonych celów jest przestrzeganie prawa oraz zasad etyki biznesu i pracy.

Bydgoszcz, 07.04.2016 r.

 

Supravis Group S.A.

ul. Nowotoruńska 56
85-840 Bydgoszcz
tel. +48 52 32 68 800
fax +48 52 32 68 703
kancelaria@supravis.pl
czynne w godz. 7:00 - 15:00

SPRZEDAŻ KRAJOWA

tel. +48 52 32 68 723 - 727
fax +48 52 32 68 728
sprzedaz@supravis.pl

Sprzedaż eksportowa

tel. +48 52 32 68 797 
fax +48 52 32 68 777 
export@supravis.pl

PROJEKTY GRAFICZNE

Osłonki: tel. +48 52 32 68 768
Folie: tel. +48 52 32 68 739
fax +48 52 32 68 743
grafika@supravis.pl

LOGISTYKA I ZAKUPY

tel. +48 52 32 68 788
tel. +48 52 32 68 789
fax +48 52 32 68 740
logistyka@supravis.pl

Strona korzysta z plików cookies. Zamknięcie tego komunikatu oznacza zgodę na ich zapisywanie na Twoim komputerze. Dowiedz się więcej. Zamknij