Zadania:

 • Zarządzanie, nadzór oraz wsparcie w codziennych obowiązkach zespołu kadrowo-płacowego z zakresu HR, procesów kadrowo-płacowych;
 • Odpowiedzialność za całość zagadnień realizowanych w dziale;
 • Opracowywanie, wdrażanie i nadzór nad procedurami wewnętrznymi;
 • Stały nadzór nad prawidłowym i terminowym prowadzeniem dokumentacji kadrowo-płacowej;
 • Udział w naliczaniu wynagrodzeń dla pracowników;
 • Wsparcie w prowadzeniu procesów rekrutacyjnych;
 • Reprezentowanie Spółki przed instytucjami zewnętrznymi;
 • Ścisła współpraca z Zarządem i kadrą menadżerską Spółki.

Oczekujemy:

 • Wykształcenia wyższego (preferowane kierunki: finanse, rachunkowość, ekonomia, kadry i płace);
 • Minimum 5-letniego doświadczenia w samodzielnym rozliczaniu wynagrodzeń pracowników i prowadzeniu kadr w firmie produkcyjnej zatrudniającej ponad 200 pracowników;
 • Bardzo dobrej, praktycznej znajomości zagadnień z prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, rozliczania czasu pracy, ZFŚS;
 • Znajomości programu Płatnik, pakietu MS Office;
 • Znajomości programu kadrowo-płacowego IFS (mile widziane);
 • Dużej samodzielności w działaniu i dobrej organizacji pracy, dokładności, odpowiedzialności i zaangażowania;
 • Rozwiniętych umiejętności interpersonalnych i komunikacyjnych.

Oferujemy:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę;
 • Stabilną i ciekawą pracę w firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej;
 • Atrakcyjne wynagrodzenie;
 • Możliwość rozwoju zawodowego i wsparcie w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych;
 • Niezbędne narzędzia pracy;
 • Szeroki pakiet świadczeń pozapłacowych;
 • Przyjazną atmosferę i pracę w ambitnym zespole.
Oferty zawierające cv w języku polskim prosimy przesyłać na adres praca@supravis.pl z dopiskiem Kierownik Działu Kadr i Płac

W przypadku załączenia referencji, należy dołączyć również poniższy dokument:
W związku z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa ochrony danych osobowych  do CV należy dołączyć poniższe dokumenty:


Czy odpowiedź była pomocna?

Asystent pomocy