„Wspólnie bądźmy dla drugiego człowieka, to takie cenne” – Stowarzyszenie Sue Ryder, od lat wpierane przez Supravis, poszukuje nowych Aniołów.

Opieka paliatywna i hospicyjna ma na celu poprawę jakości życia chorego i jego bliskich zmagających się z codziennymi problemami związanymi z postępującą, często nieuleczalną chorobą. Podejmowane działania służą zapobieganiu cierpienia i innych objawów somatycznych, również niesieniu ulgi, wraz ze wsparciem dla rodziny pacjenta.

Zakończona w 2020 roku gruntowna modernizacja Hospicjum Domu Sue Ryder udała się dzięki środkom własnym oraz funduszom unijnym, aktualnie jednak Stowarzyszenie Sue Ryder prowadzi działania na rzecz kompletowania doposażenia niezbędnych materiałów i sprzętu, który stanowić będzie podstawowy element zabezpieczający naszych podopiecznych w  godne i komfortowe funkcjonowanie u kresu ich życia.

W dobie pandemii koronawirusa SARS-Cov-2 zaczynamy odczuwać brak możliwości pozyskania dodatkowych środków finansowych, tak bardzo potrzebnych w niesieniu pomocy chorym. Coraz trudniej nam trwać w sytuacji rygorów sanitarnych.

Niedawno powstał też film ukazujący tę instytucję z perspektywy nie tylko opiekunów, ale też pacjentów. Możemy w nim zobaczyć jak podopieczni szczerze mówią o tym, jakie ciepło, wsparcie i interesujące towarzystwo otrzymują dzięki fundacji Sue Ryder.

https://www.youtube.com/watch?v=BlkYiHzrzXc

Rozpowszechnianie informacji sprawi, że grono naszych „Aniołów” się poszerzy a co za tym idzie będziemy mogli realizować nowe cele i nasza pomoc będzie docierać do większej ilości osób.

Urodzona w 1923 roku w Leeds, Sue Ryder niemal całe swoje życie poświęciła działalności charytatywnej. W wieku 16 lat sama zgłosiła się do służby w wojsku, gdzie działała w czasie II wojny światowej. Po 1953 roku założyła fundację swojego imienia i zaczęła otwierać Domy Sue Ryder, które pełniły funkcje szpitali, hospicjum, czy też domów opieki. W Polsce od tamtego czasu powstało około 30 takich ośrodków, w tym jeden w Bydgoszczy.