Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Supravis S.A w celu odczytu i ewentualnej odpowiedzi na korespondencję przesłaną za pomocą formularza kontaktowego. Jednocześnie oświadczam, iż zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych w Supravis S.A


BEZPIECZEŃSTWO ZDROWOTNE PRODUKTÓW, INCYDENTY, WYCOFANIE WYROBU

SUPRAVIS SPÓŁKA AKCYJNA

Zarejestrowana pod nr KRS 0000293647, w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. NIP 554-10-00-184. Kapitał Zakładowy 4 000 000 PLN, w całości wpłacony.

Nr BDO: 000035949