Opakowania z tworzyw sztucznych cieszą się złą sławą. Często obwinia się je o powodowanie zanieczyszczenia środowiska. Martwe morskie zwierzęta czy Wielka Pacyficzna Plama Śmieci nieustannie podsycają panikę ekologów. Czy jednak naprawdę opakowania z tworzyw sztucznych są tak bardzo szkodliwe?

 

Wielokrotnie pisaliśmy o tym, jak ważnym są elementem i jak znaczny mają wpływ na światową gospodarkę żywnością. Można byłoby mnożyć przykłady dotyczące ich zalet, jednak nie zmienia to faktu, że na producentach opakowań z tworzyw sztucznych ciąży ogromna odpowiedzialność. Sukcesywnie muszą oni dążyć do doskonalenia materiałów wprowadzanych na rynek. Nowe rozwiązania mają być maksymalnie ekologiczne aby nie poprzestawać na wymogach prawodawstwa, ale kreować wciąż innowacyjne projekty z poszanowaniem środowiska naturalnego. 

 

Naszym zadaniem jest również wzięcie na barki tej odpowiedzialności, ale nie w formie wprowadzania doraźnych rozwiązań na chwilę, ale jako budowanie filozofii, która wytyczać nam będzie perspektywiczne i przemyślane  podejście na długie lata. Opracowana w Supravis pięciopunktowa strategia jest drogowskazem postępowania, który każe nam budować najnowocześniejszą infrastrukturę, dokonywać spektakularnych inwestycji, aby stać się liderem ekologicznych rozwiązań do pakowania.

 

ROZPOZNANIE (RECOGNIZE) POTRZEBY ZMIAN

Ostatnie lata niosą za sobą zmianę w podejściu do tworzyw sztucznych z powodu ich negatywnego wpływu na środowisko. Szereg organizacji pozarządowych pracuje nad modelami wdrożenia zrównoważonej Gospodarki o Obiegu Zamkniętym. SUPRAVIS dzięki inwestycjom już wcześniej przyczyniał się do zredukowania ilości plastiku wprowadzanego na rynek (downgauging). Obecnie, jako członek CEFLEX, obserwuje, aktywnie uczestniczy i podąża za trendami wprowadzanymi na rynek opakowań giętkich.

Unia Europejska i kraje członkowskie również nie ustają  w ustanawianiu i wprowadzaniu aktów prawnych, które pozwolą zaprowadzić Europejski Zielony Ład i w ten sposób jak najefektywniej chronić środowisko przed degradacją.

ROZWAŻENIE (RECONSIDER) PROJEKTU OPAKOWANIA

Podążając za wytycznymi CEFLEX, nasza firma opracowuje nowe projekty materiałów opakowaniowych, które nadają się w pełni do recyklingu, ponieważ są oparte na poliolefinach.  Jednocześnie obniżamy ślad węglowy i tworzymy wyroby na bazie surowców odnawialnych, a nie kopalnych. Realizacja tych założeń nie byłaby możliwa bez unikatowej technologii oraz ogromnego zaangażowania doświadczonych specjalistów – ludzi, którzy z pasją i oddaniem realizują odważne projekty, wprowadzając innowacyjne rozwiązania. Dzięki obecnie tworzonemu technikum maszyn pakujących (tzw. showroom) jesteśmy w stanie testować nowe produkty wewnątrz firmy, przed sprawdzeniem ich u Klientów.

 

REKONFIGURACJA (RECONFIGURE) OFERTY PRODUKTOWEJ

Dotychczasowa standardowa oferta SUPRAVIS jest nieustannie poszerzana o nowe materiały opakowaniowe, które są bardziej przyjazne środowisku dzięki zastosowaniu w produkcji wyłącznie poliolefin lub wyłącznie PET (materiały odpowiednie do recyklingu) oraz surowców bio-based:

  • rękawy, folie i worki termokurczliwe;
  • folie do termoformowania;
  • folie i laminaty nakrywkowe do tacek oraz do pakowania flow-pack;
  • worki nietermokurczliwe.

Ponad 35-letnia obecność na rynku oraz zdobyte know-how umożliwia nam obecnie kreowanie innowacyjnych rozwiązań „od granulki do gotowych opakowań”.

 

REDUKCJA (RECOVER) ODPADU PRODUKCYJNEGO

Proces produkcji generuje odpad, który jest dodatkowym obciążeniem dla producenta i  środowiska. Poszukując rozwiązań na każdym polu, nasza firma wdraża możliwość przetworzenia odpadu i wykorzystania go w swoich wyrobach bez utraty jego właściwości. Nasze najbliższe plany inwestycyjne są związane z zakupem najnowocześniejszego systemu w technologii recyklingu, który umożliwi powtórne wykorzystanie odpadu powstającego  podczas  produkcji.

 

RECYKLING (RECONVERT) DLA NOWYCH ZASTOSOWAŃ

W dalszej perspektywie, wychodząc naprzeciw ogólnoświatowym dążeniom do ograniczenia nadmiaru odpadów w naszym otoczeniu, SUPRAVIS będzie konsekwentnie dążył do przetwarzania odpadów na większą skalę poprzez inwestycje w odpowiednią infrastrukturę. Pozwoli ona na recykling odpadów opakowaniowych i ponowne ich wykorzystanie w przemyśle tworzyw sztucznych poza branżami: spożywczą, kosmetyczną czy medyczną.