W sierpniu 2019 r. dołączyliśmy do konsorcjum CEFLEX skupiającego obecnie ponad 140 firm i organizacji zaangażowanych w wytwarzanie, wprowadzanie na rynek i przetwarzanie opakowań z tworzyw sztucznych. Jego misją jest stałe zwiększanie udziału wspomnianych materiałów w gospodarce o obiegu zamkniętym oraz stworzenie łańcucha współpracy od wytwórców surowców, przez producentów opakowań, ich odbiorców, właścicieli marek, detalistów, końcowych użytkowników do firm recyklingowych. Poprzez członkostwo w rozpoznawalnej w Europie inicjatywie, jako jeden z polskich liderów branży opakowaniowej, chcemy uczestniczyć w kreowaniu i produkcji materiałów opakowaniowych, których negatywny wpływ na środowisko będzie maksymalnie zredukowany. Jesteśmy przekonani, że bliska współpraca członków organizacji CEFLEX umożliwi dostarczenie innowacyjnych rozwiązań opakowaniowych dla przemysłu spożywczego nadających się do recyklingu.