Diamenty Forbesa to jeden z najbardziej prestiżowych rankingów dotyczący polskich firm, których wartość rosła najszybciej w ostatnich trzech latach. Ranking prowadzony jest w oparciu o tzw. metodę szwajcarską, łączącą metodę dochodową i majątkową, opracowany przez redakcję „Forbes” oraz wywiadownię Dun&Bradstreet Poland. Wśród kryteriów znalazły się wyniki finansowe za lata 2016-2020, wartość majątku, historia płatnicza, wiarygodność płatnicza oraz brak negatywnych zdarzeń prawnych.

Nagrodzone firmy sklasyfikowano w trzech kategoriach według przychodów ze sprzedaży w ostatnim roku obrachunkowym: firmy małe (od 5 do 50 mln zł), średnie (od 50 do 250 mln zł) oraz duże (powyżej 250 mln zł), w podziale na województwa.

Ranking opublikowany 27 stycznia 2022 roku jest wyjątkowy, ponieważ przedstawia obraz przedsiębiorstw w pandemii. Tym bardziej jesteśmy dumni, że również firma Supravis znalazła się w gronie laureatów i należy do prestiżowego grona „Diamentów Forbesa 2022”. Jak podkreśla redakcja obecność na liście rankingowej jest potwierdzeniem siły, jakości marki, a także zdolności budowania wartości.  

Firma Supravis zajęła 10 miejsce na liście regionalnej firm województwa Kujawsko-Pomorskiego (przychody od 50 do 250 mln zł) oraz 189 na liście ogólnopolskiej.