Jesteśmy bardzo podekscytowani i z dumą informujemy o przystąpieniu firmy SUPRAVIS do Polskiego Paktu Plastikowego. Możliwość współpracy w ramach międzysektorowej inicjatywy daje nam sposobność wspólnego działania w celu zmian obecnego modelu wykorzystywania tworzyw sztucznych w opakowaniach. To innowacyjne na rynku polskim partnerstwo ma doprowadzić do zmiany gospodarki linearnej w kierunku gospodarki obiegu zamkniętego.

SUPRAVIS jako europejski lider oferujący kompleksowy asortyment barierowych i wysokobarierowych opakowań z folii giętkich dla przemysłu spożywczego, już od dawna podąża za powyższymi trendami. Staramy się wyprzedzać możliwe przyszłe ograniczenia legislacyjne aktywnie śledząc źródła informacji i jednocześnie pracując nad zrównoważonymi rozwiązaniami, które pozwolą naszym klientom stawiać czoła nowym wymaganiom. Osiągnięcie stawianych celów oraz ochrona środowiska przed negatywnym wpływem działalności człowieka jest obecnie zadaniem dla każdego ogniwa w łańcuchu. Zdajemy sobie sprawę z tego, że wiąże się to z wzajemną współpracą w celu wypracowania praktycznych rozwiązań, a także edukacją, szczególnie jeśli chodzi o odbiorców końcowych, którzy będą wspierali proces zamykania obiegu materiałów. Tych wszystkich zadań i celów nie da się osiągnąć w pojedynkę dlatego już 3 lata temu zdecydowaliśmy o przystąpieniu do stowarzyszenia CEFLEX. Ta rozpoznawalna w Europie inicjatywa zrzesza obecnie 185 członków zaangażowanych w wytwarzanie, wprowadzanie na rynek i przetwarzanie opakowań z tworzyw sztucznych. Misją jej działalności jest stałe zwiększanie udziału wspomnianych materiałów w gospodarce obiegu zamkniętego oraz stworzenie łańcucha współpracy od wytwórców surowców, przez producentów opakowań, ich odbiorców, właścicieli marek, detalistów, końcowych użytkowników, do firm recyklingowych.

Jesteśmy przekonani, że bliska współpraca członków różnych organizacji to najlepsza recepta na dostarczanie innowacyjnych rozwiązań opakowaniowych nadających się do recyklingu. Przystąpienie do Polskiego Paktu Plastikowego to dla nas ogromne wyzwanie ze względu na mnogość zadań i celów stawianych jego członkom. I choć nazwa sugeruje lokalną działalność Paktu to trzeba mieć na uwadze jej międzynarodowy charakter. Organizacja jest częścią Plastics Pact network Fundacji Ellen MacArthur. Obecnie jej członkami są producenci opakowań i ich elementów, producenci produktów w opakowaniach, sieci handlowe, firmy zarządzające odpadami, organizacje odzysku opakowań oraz eksperci w zakresie rynku opakowań. To wszystko przy wsparciu innych organizacji proekologicznych. Udział różnych podmiotów daje możliwości obiektywnej oceny sytuacji i szukania rozwiązań z uwzględnieniem potrzeb i racji wszystkich zaangażowanych. W ramach Paktu ustanowiono cele strategiczne, które mają być zrealizowane do 2025 roku. To przede wszystkim identyfikacja i eliminacja wskazanych opakowań nadmiernych i problematycznych, dążenie do zmniejszenia o 30% użycia pierwotnych tworzyw sztucznych w opakowaniach, przy jednoczesnym zwiększeniu udziału surowców wtórnych do poziomu 25%. Ważnym celem jest także osiągnięcie 100% opakowań z tworzyw sztucznych, które nadawać się będą do ponownego wykorzystania lub recyklingu. Rolą Paktu jest także podniesienie jakości i efektywności edukacji konsumentów w zakresie segregacji, recyklingu i ograniczenia zużycia opakowań.

Po roku od powstania Paktu jego rezultaty to ustanowienie grup roboczych zajmujących się określoną tematyką, definiowanie pojęć budujących wspólne rozumienie celów i obszarów działalności oraz opracowanie spójnego systemu raportowania. Właśnie to zaowocowało powstaniem dwóch dokumentów: Raportu Otwarcia PPP określającego stan początkowy wobec ustalonych sześciu celów strategicznych oraz Raportu opakowania nadmierne i problematyczne.  Tak przemyślany zakres zadań i obowiązków daje perspektywę na wspólne osiągniecie wszystkich zamierzonych celów.

W naszej opinii połączenie członkostwa w dwóch organizacjach takich jak CEFLEX i Polski Pakt Plastikowy daje nam ogromne możliwości współpracy z ekspertami, umożliwia sprawny transfer wiedzy i doświadczeń oraz przyczynia się do widocznych zmian funkcjonowania opakowań na rynku.   Jako odpowiedzialny producent chcemy uczestniczyć w międzysektorowych inicjatywach, aby hasło promujące naszą firmę - „Opakowania Godne Zaufania” – nabrało dodatkowego wymiaru w kontekście aktywnego wpływu na tworzenie gospodarki obiegu zamkniętego.