Pod koniec czerwca SUPRAVIS S.A. uzyskał certyfikat ISCC PLUS. Jest to ogólnoświatowy system certyfikacji zrównoważonego rozwoju, który obejmuje wszystkie zrównoważone surowce, w tym materiały o obiegu zamkniętym i biomateriały pochodzące z odnawialnych źródeł. Certyfikacja pozwala na uzyskanie pełnej identyfikowalności stosowanych materiałów w łańcuchu dostaw. Ich zastosowanie w produkcji opakowań pozwala na obniżenie śladu węglowego i ograniczenie wykorzystania paliw kopalnych przy jednoczesnym zachowaniu właściwości wyrobów gotowych. Coraz więcej dostawców posiada w swoim portfolio certyfikowane polimery: polietylen, polipropylen, poliamid, które produkowane są z biomasy roślinnej lub odzyskiwane ze zużytych odpadów poprzez zastosowanie przemian chemicznych. Jako świadomy producent opakowań chcemy również stosować zrównoważone surowce, by mieć coraz większy wkład w gospodarkę o obiegu zamkniętym i coraz mniejszy negatywny wpływ na środowisko.