Wiele firm produkujących żywność z różnych branż spożywczych zgłasza się do firmy Supravis w celu uzyskania wsparcia i pomocy w rozwiązaniu problemów z pakowaniem swoich wyrobów w materiały opakowaniowe z tworzyw sztucznych. Dotyczy to zarówno materiałów nietermokurczliwych (folii, laminatów, worków vacuum), jak i termokurczliwych (rękawów, folii, worków, osłonek). Dlatego, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku, uruchomiliśmy dodatkową  usługę, w postaci płatnego wsparcia serwisowego. Naszą ofertę kierujemy nie tylko do obecnych klientów spółki, ale również do tych spoza stałej bazy.

Firma Supravis, posiada szerokie zaplecze w postaci wyspecjalizowanych pracowników. Dzięki bogatemu, ponad 25-letniemu doświadczeniu Techników-Serwisantów zatrudnionych w firmie, możemy proponować wsparcie na najwyższym poziomie. Tak długa obecność w branży, a także ciągłe podnoszenie kwalifikacji poprzez uczestnictwo w targach i szkoleniach branżowych pozwoliło na zebranie niezbędnego doświadczenia i wiedzy, którą pragniemy spożytkować dla dobra Państwa firm.

Zakres usług świadczonych przez Serwis Supravis, obejmuje m.in.:

 • Diagnozę przyczyn problemów w trakcie procesu pakowania, zarówno z użyciem naszych wyrobów, jak i innych producentów opakowań z tworzyw sztucznych.
 • Doradztwo w zakresie doboru właściwych parametrów na maszynach pakujących w celu poprawy jakości i wizualnych aspektów opakowań.
 • Doradztwo w  zakresie właściwego doboru rodzaju, typu, wielkości opakowania pod konkretną aplikację.
 • Doradztwo w zakresie przeprowadzenia optymalizacji procesu pakowania poprzez:
  • dobór optymalnych parametrów procesu pakowania,
  • dobór właściwego rodzaju, typu, grubości, barierowości itd. opakowania.
 • Jednorazowy (bezpośrednio po zapakowaniu produktu) lub cykliczny (w trakcie badań trwałościowych) pomiar zawartości gazów modyfikowanych (MAP) w opakowaniach z wykorzystaniem urządzenia CheckPoint.
 • Diagnozę szczelności komór próżniowych lub efektywności pracy pompy próżniowej z wykorzystaniem miernika próżni.
 • Diagnozę drobnych wad technicznych maszyn pakujących.
 • Doradztwo w zakresie zakupu maszyn pakujących.
 • Szkolenia pracowników, technologów odnośnie opakowań z tworzyw sztucznych (materiały, struktury, zastosowania, właściwy dobór materiałów).
 • Szkolenia pracowników produkcyjnych/operatorów w zakresie obsługi maszyn pakujących i najczęściej spotykanych problemów w trakcie pakowania.

Powyżej przedstawiony zakres świadczonych usług w ramach wizyt serwisowych jest wynikiem licznych problemów pojawiających się w każdej branży podczas procesów pakowania. Nasze bogate portfolio od lat skierowane jest w największym stopniu do sektora spożywczego szczególnie do branż: mięsnej, rybnej i mleczarskiej. Nasi fachowcy doskonale radzą sobie zarówno z problemami podczas pakowania świeżego mięsa, mrożonych ryb czy produktów mlecznych.

Niewątpliwie zaletą usługi serwisowej jest możliwość skorzystania z wiedzy ekspertów mających na co dzień kontakt z najnowocześniejszymi technologiami. Dostępność w czasie nie dłuższym niż 24 godziny jest wynikiem tego, że nasi Technolodzy-Serwisanci zlokalizowani są w różnych częściach kraju co zapewne ułatwi kontakt naszym klientom.

Licznie pojawiające się problemy niejednokrotnie wynikają z błędnie przygotowanych projektów graficznych pod opakowania, z niewłaściwym spozycjonowaniem nadruku gniazdowego w trakcie pakowania czy nieodpowiednim formowaniem się folii na maszynach. Przykłady pojawiających się problemów można mnożyć bez końca zarówno dla maszyn rolowych, traysealerów czy flow packów. Każda z branż bez wątpienia ma charakterystyczne problemy podczas pakowania wynikające ze specyfiki przetwarzanych produktów. Naszym zadaniem jest diagnostyka przyczyn problemów oraz zaproponowanie rozwiązania w celu ich błyskawicznego usunięcia tak aby przywrócić prawidłowy tok procesów technologicznych.

Wszystkich Państwa już dziś zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszych dodatkowych usług. Pozostajemy do dyspozycji, aby pomagać naszym klientom rozwiązywać wszelkie problemy powstające podczas niejednokrotnie skomplikowanych procesów produkcyjnych. Aby dowiedzieć się więcej na temat dodatkowej usługi serwisowej zapraszamy do kontaktu poprzez działy handlowe firmy Supravis lub bezpośrednio z działem Serwisu pod adresem mailowym serwis@supravis.pl i numerem telefonu 609 851 668.