Z dumą informujemy, że firma Supravis Group S.A. znalazła się wśród laureatów konkursu „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej” w kategorii pracodawców zatrudniających powyżej 250 pracowników.

 

Od kilku lat prowadzimy ciągły proces inwestycyjny, który nie tylko ma umocnić naszą pozycję lidera na rynku opakowań, ale również dać naszym pracownikom bezpieczne i nowoczesne miejsce pracy. Wszelkie działania inwestycyjne uświadamiają nam, że człowiek w procesie pracy to najważniejsze ogniwo i tylko świadomi i odpowiedzialni pracownicy wpływają na jakość świadczonych przez nas usług i oferowanych produktów.

Udział w konkursie „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej” to dla firmy Supravis Group S.A. ogromny zaszczyt, ale również doskonała sposobność do tego, aby dokonać analizy zaangażowania i wkładu w poprawę warunków pracy naszej załogi.

W tym roku zostaliśmy zaproszeni przez Państwową Inspekcję Pracy do wzięcia udziału w XXVI edycji konkursu promującego pracodawców, którzy organizują pracę w sposób zapewniający wysoki poziom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W etapie wojewódzkim zajęliśmy drugie miejsce co jak na pierwszy raz odbieramy jako wielki sukces.