Niniejszym informujemy, iż z dniem 4 maja 2020 roku zmianie uległa nazwa naszej spółki z dotychczasowego:

 

SUPRAVIS GROUP SA

 

na:

 

SUPRAVIS SPÓŁKA AKCYJNA

( w skrócie SUPRAVIS S.A.)

 

Jednocześnie informujemy, że zmiana dotyczy tylko nazwy firmy – wszystkie pozostałe dane, w tym NIP, KRS, numery kont bankowych, numery telefonów, adres siedziby, a także adresy poczty elektronicznej pozostają bez zmian.

 

Prosimy o uwzględnienie powyższej zmiany we wszystkich dokumentach wystawianych dla SUPRAVIS S.A. począwszy od dnia 4 maja 2020 roku.

Jednocześnie pragniemy nadmienić, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zmiana nazwy spółki nie wywołuje skutku w postaci zmiany podmiotu, który był i nadal pozostaje stroną zawartych już umów, czy zaciągniętych dotychczas zobowiązań. Zmiana nazwy spółki nie powoduje żadnych modyfikacji w zakresie zaciągniętych przez spółkę zobowiązań, czy też wzajemnych praw i obowiązków wynikających z zawartych przez naszą spółkę umów oraz nie wymaga ich aneksowania.