Wraz z kompleksowym portfolio produktów opakowaniowych oferujemy również szeroką gamę usług z zakresu serwisu posprzedażowego. Nasz dedykowany zespół wykwalifikowanych specjalistów pomaga usprawnić proces pakowania w zakładzie Klienta, wykorzystując lata doświadczenia i znajomość wszystkich systemów pakowania, takich jak flow pack, tray sealer czy maszyna rolowa.

 

Zakres usług świadczonych przez Serwis Supravis, obejmuje m.in.:

 • Diagnozę przyczyn problemów w trakcie procesu pakowania, zarówno z użyciem naszych wyrobów, jak i innych producentów opakowań z tworzyw sztucznych.
 • Doradztwo w zakresie doboru właściwych parametrów na maszynach pakujących w celu poprawy jakości i wizualnych aspektów opakowań.
 • Doradztwo w zakresie właściwego doboru rodzaju, typu, wielkości opakowania pod konkretną aplikację.
 • Doradztwo w zakresie przeprowadzenia optymalizacji procesu pakowania poprzez:
  - dobór optymalnych parametrów procesu pakowania,
  - dobór właściwego rodzaju, typu, grubości, barierowości itd. opakowania.
 • Jednorazowy (bezpośrednio po zapakowaniu produktu) lub cykliczny (w trakcie badań trwałościowych) pomiar zawartości gazów modyfikowanych (MAP) w opakowaniach z wykorzystaniem urządzenia CheckPoint.
 • Diagnozę szczelności komór próżniowych lub efektywności pracy pompy próżniowej z wykorzystaniem miernika próżni.
 • Diagnozę drobnych wad technicznych maszyn pakujących.
 • Doradztwo w zakresie zakupu maszyn pakujących.
 • Szkolenia pracowników, technologów odnośnie opakowań z tworzyw sztucznych (materiały, struktury, zastosowania, właściwy dobór materiałów).
 • Szkolenia pracowników produkcyjnych/operatorów w zakresie obsługi maszyn pakujących i najczęściej spotykanych problemów w trakcie pakowania.