Produkcja i dystrybucja kompleksowego asortymentu barierowych i wysokobarierowych opakowań z folii giętkich nie jest jedynym obszarem naszej działalności związanej z branżą opakowaniową. Jako eksperci z wieloletnim doświadczeniem w tej branży, pragniemy dzielić się swoją wiedzą i wspierać Klientów w zakresie usprawnienia procesu pakowania, diagnostyki maszyn pakujących czy pomocy we wdrażaniu opakowań, a tym samym przyczynić się do ich sukcesów.

Serwis posprzedażowy - usprawnienie procesu pakowania

Serwis 1-2.png [250.76 KB]Zakres oferowanych przez SUPRAVIS usług dotyczący serwisu posprzedażowego jest bardzo szeroki. Jak już wspomnieliśmy, nasza współpraca z Klientem nie zamyka się jedynie na wyborze przez niego produktów opakowaniowych i ich zakupie. Oczywiście już samo sięgnięcie po wysokiej klasy opakowania, dostosowane do produktów, które będą w nie pakowane, a takie właśnie produkujemy i dystrybuujemy, pozytywnie wpłynie na trwałość sprzedawanych przez Klienta towarów i ich popularność. Niemniej warto także zająć się tym, jak przebiega sam proces pakowania czy praca maszyn pakujących i usprawnić je tak, by przedsiębiorstwo działało jeszcze efektywniej.

Zespół naszych wykwalifikowanych specjalistów pomoże usprawnić proces pakowania w zakładzie Klienta. Nasi doświadczeni eksperci po szczegółowym zapoznaniu się z systemem pakowania obowiązującym w zakładzie i z maszynami pakującymi, wskażą ewentualne błędy i zaproponują najbardziej optymalne rozwiązania, które wpłyną na polepszenie przebiegu procesu pakowania oferowanych przez Klienta produktów.

Usprawnienie procesu pakowania – co oferujemy?

Wykorzystując lata doświadczeń i znajomość wszystkich systemów pakowania, takich jak flow - pack, traysealer czy maszyna rolowa, możemy zaoferować Klientowi usługi mające na celu usprawnienie procesu pakowania. To zarówno diagnostyka maszyn pakujących, jak i pomoc we wdrażaniu opakowań. Mowa tu o:

 • Diagnozie przyczyn problemów w trakcie procesu pakowania, zarówno z użyciem naszych wyrobów, jak i innych producentów opakowań z tworzyw sztucznych.
 • Doradztwie w zakresie doboru właściwych parametrów na maszynach pakujących w celu poprawy jakości i wizualnych aspektów opakowań.
 • Doradztwie w zakresie właściwego doboru rodzaju, typu, wielkości opakowania pod konkretną aplikację.
 • Doradztwie w zakresie przeprowadzenia optymalizacji procesu pakowania poprzez:
  - dobór optymalnych parametrów procesu pakowania,
  - dobór właściwego rodzaju, typu, grubości, barierowości itd. opakowania.
 • Jednorazowym (bezpośrednio po zapakowaniu produktu) lub cyklicznym (w trakcie badań trwałościowych) pomiarze zawartości gazów modyfikowanych (MAP) w opakowaniach z wykorzystaniem urządzenia CheckPoint.
 • Diagnozie szczelności komór próżniowych lub efektywności pracy pompy próżniowej z wykorzystaniem miernika próżni.
 • Diagnozie drobnych wad technicznych maszyn pakujących.
 • Szkoleniu pracowników, technologów odnośnie opakowań z tworzyw sztucznych (materiały, struktury, zastosowania, właściwy dobór materiałów).
 • Szkoleniu pracowników produkcyjnych/operatorów w zakresie obsługi maszyn pakujących i najczęściej spotykanych problemów w trakcie pakowania.

Dlaczego usprawnienie procesu pakowania jest tak ważne?

Usprawnienie tego procesu, co oczywiste, przyczyni się przede wszystkim do szybszego, efektywniejszego i bezpieczniejszego pakowania sprzedawanych przez Klienta produktów. Sam proces pakowania na przestrzeni lat został znacznie usprawniony dzięki automatyzacji wielu czynności z tym związanych. Co więcej, dzieje się to nadal na naszych oczach i warto mieć cały czas rękę na pulsie. Jako firma działająca w branży opakowaniowej od kilkudziesięciu lat, z jednej strony bazujemy na naszym doświadczeniu zdobytym przez ten okres. Z drugiej – stale jesteśmy na bieżąco z wszelkimi nowinkami z branży opakowaniowej, śledzimy zmiany w wytycznych dotyczących produkcji opakowań czy też unowocześnianie maszyn pakujących. Z naszymi doświadczeniami i wiedzą wychodzimy naprzeciw Klientowi, by wesprzeć go w szeroko rozumianym usprawnieniu procesu pakowania, dokonać diagnostyki maszyn pakujących i zaoferować pomoc we wdrażaniu opakowań. 

 

Zapraszamy do współpracy. Razem sprawimy, że sukces Twojego przedsiębiorstwa będzie na wyciągnięcie ręki!